Bra att veta

Allemansrätt och allemansvett

Den svenska naturen står öppen för oss alla – du kan njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro. Men du måste vara varsam mot naturen och visa hänsyn mot både människor och djur. Inte störa – inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten.

Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Du som rider måste vara extra försiktig. Risken för markskador är stor, särskilt när man rider i grupp. Rid inte i markerade motionsspår, skidspår, vandringsleder eller över ömtåliga marker. Också terrängcykling medför risk för markskador och kräver extra försiktighet.

Camping:
Det är tillåtet att slå upp ett tält för något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus

Eldning:
Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. Kontakta kommunens räddningstjänst (brandförsvar) om du är osäker om vad som gäller.

Bad och båt:
Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt, utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud. Annars gäller samma hänsynsregler som vid camping.

Läs mer om allemansrätten här: www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/

Assistancekåren

Assistancekåren utför en heltäckande bilassistans – Dygnet runt, året om:

Bärgning, starthjälp, låsöppning, jourreparationer och transporter av motorcyklar, personbilar, lastbilar, bussar och grävmaskiner – kort sagt alla fordon. Våra bärgare ordnar också fram olika specialresurser som kan behövas i förekommande fall.

Larmnummer 020-912 912
www.assistancekaren.se

Biluthyrning

Avis vid flygplatsen 0431-241 75 www.avis.se
Hertz vid flygplatsen och Kungsgårdsleden 0431-242 70 www.hertz.se
Börjessons Biluthyrning, Helsingborgsvägen 25, 0431-45 85 00 www.borjessonsbil.se

BRA Sverige

Flyger året runt från Ängelholm/Helsingborg till Stockholm-Bromma och Visby, samt till Sälen/Mora under vintersäsongen.

BRA Sverige är en sammanslagning av 12 flygbolag som tillsammans bildar ett stort.
BRAs huvudnav är Bromma, Stockholm och flyger dagligen mellan destinationer som till exempel Ängelholm, Malmö, Sundsvall och Göteborg.

0771-44 00 10
kundcenter@flygbra.se
www.flygbra.se

Flygbuss

Bussen som tar dig till Ängelholms flygplats
Helsingborg – Ängelholm – Flygplats
Flyplats – Ängelholm – Helsingborg

0046 431 44 50 00
www.bergkvarabuss.se

Folktandvården

Tandläkare/Dentist
0046 0431-58 30 00
www.skane.se/sv/Webbplatser/Folktandvarden

Free WIFI

I Ängelholm finns gratis surfzoner på Stadsbiblioteket och på Stortorget.
www.angelholm.se

Jourtandläkare

Akut tandläkarhjälp.
 0046 0771-160 170
folktandvardenskane.se/rad–behandling/akut-tandvard

Järnvägsstationen

SJ tågbiljetter, Skånetrafikens kort och biljetter.
Finns biljettautomat alla dagar och manuell försäljning måndag till fredag.

0046 431 171 78
www.jernhusen.se/Resenar/Angelholms-Centralstation

Kronans Droghandel Apotek AB

Receptavhämtning och försäljning. 
Personlig rådgivning för bästa läkemedelsanvändning.
Kronans Droghandel Apotek, Storgatan 31 H, Ängelholm.
Kronans Droghandel Apotek, Laxgatan 6, Ängelholm.

0046 0771-612612
www.kronansapotek.se

Polis

Ring:112 vid larm
114 14 övriga ärenden
polisen.se/Kontakta-oss/Polisstationer/Skane/Angelholm

SJ tåg

0046 0771-75 75 75
www.sj.se

Skånetrafiken

Skånetrafiken har ett övergripande ansvar för stadsbussar, regionbussar, pågatåg, Öresundståg och serviceresor i Skåne.
0046 0771-77 77 77
www.skanetrafiken.se

Stadsbiblioteket

I huset finns en cafeteria / restaurang, en hörsal, ett speciellt Ängelholmsrum för de lokalhistoriska samlingarna och Galleri Moment.
0046 0431-46 89 00
www.engelholm.se/Uppleva-gora/Bibliotek/Alla-bibliotek/Stadsbiblioteket
Stortorget 262 32 Ängelholm

Stadshuset / Kundtjänst

Kommunförvaltning. Ängelholms Kommuns administrativa centrum och Kundtjänst.
0046 0431-87000

Östra vägen 2, 26232 Ängelholm
www.angelholm.se

Taxi Ängelholm

0046 0431-17170
www.taxiengelholm.se

Toaletter

På följande platser finns offentliga toaletter i centrum
Stortorget, bakom gamla Rådhuset – gratis
Stadsbiblioteket, Stortorget -gratis
Turistcenter, Järnvägsgatan 5 – myntautomat 5 kr

Vänorter

Höje-Taastrup i Danmark
Består av tre städer (Höje, Taastrup och Hedenhusene) och 14 mindre byar. Kommunen är belägen cirka 20 km väst om Köpenhamn och är med sina 78 km2 och 48 000 invånare en av huvudstadsområdets största kommuner.
Höje-Taastrup har varit Ängelholms vänort sedan 1947 och då och då anordnas det aktiviteter städerna emellan.
Adress:
Rådhuset
Bygaden 2
DK-2630 TaastrupDanmark
www.htk.dk

Kamen I Tyskland
Den gamla Hansastaden Kamen ligger i ostliga delen av Ruhr-området, 25 km nordost om Dortmund. Staden är den geografiska medelpunkten i förvaltningsdistriktet Unna, och med sina cirka 50 000 invånare är Kamen vår största vänort.
Kamen har varit Ängelholms vänort sedan 1978.
Adress
Rathausplatz 1
DE-59174 Kamen
Tyskland
www.stadt-kamen.de

Dobele i Lettland
Dobele är vackert belägen vid Bērze River i södra Lettland, 72 km från huvudstaden Riga. Dobele kommun täcker 890 km² och består av Dobele stad och tio omkringliggande byar. I Dobele stad bor cirka 11 000 personer.
Dobele är Ängelholms vänort sedan 1992. 
Adress
Dobeles Novada Dome
Brivibas iela 17
Dobele LV 3701 Lettand
www.dobele.lv

www.engelholm.se/Kommun-politik/Internationellt-samarbete/Vara-vanorter/

Ängelholm – Helsingborg Airport

Ängelholm Helsingborg Airport erbjuder linjetrafik till Stockholm, både till Arlanda och Bromma. En generös tidtabell med två olika flygbolag gör att du har många dagliga avgångar att välja på.

0046 0431-48 45 00
info@angelholmhelsingborgairport.se
www.angelholmhelsingborgairport.se

Ängelholms Sjukhus

Ängelholms sjukhus är närsjukhuset i Nordväst Skåne med närsjukvård, rehabilitering och specialiserad vård Akutmottagningen är öppen alla dagar mellan 08:00 och 20:00.

0046 0431-81 000
www.skane.se/webbplatser/angelholm-samlingsnod/angelholms_sjukhus