Om Ängelholms Näringsliv

Välkomna till Ängelholms Näringsliv AB. Med en gemensam serviceenhet som kan göra det mesta och det bästa av alla kontakter som kommer in – allt styrt av en gemensam varumärkesstrategi för Ängelholm. Vi samordnar alla marknadsaktiviteter så att vi får ut det mesta möjliga av satsade medel i ett nära samarbete med Ängelholms kommun.

Vi är en stödjande part vid nyetableringar och medverkar till befintliga företags utveckling samt tillgodoser våra kunders intressen. Tillsammans med kommunen arbetar vi för att utveckla Ängelholm med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt. Genom samordnad marknadsföring och ett antal events utvecklar vi stadskärnan i Ängelholm som kommersiellt och kulturellt centrum. Ängelholms Näringsliv AB driver Ängelholms Turistcenter som fortsätter sitt uppdrag med produktutveckling, information och gästmottagning.

Ängelholm skall vara ett kvalitativt val som bostads- och verksamhetsort och för handel och turism. I Ängelholm är det enkelt att leva gott! Vill du också vara med och utveckla näringslivet i Ängelholm? Och samtidigt vara en del i en gemenskap och dra nytta av medlemsförmåner som gagnar din verksamhet? Bli kund i Ängelholms Näringsliv du också! Mer info hittar du under kundinfo.

Verksamhetsidé
Ängelholms Näringsliv ska utveckla och marknadsföra Ängelholm till boende, besökare, inflyttare och företagare.

Vi fikar Fairtrade!
Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid.
Det vill vi på Ängelholms Näringsliv aktivt stödja genom att fika Fairtrade.

Vill ni också göra skillnad i fikarummet? Läs mer på

 

Marknadsför dig i samarbete med oss

Ängelholms Näringsliv ABs verksamhet omfattar hela näringslivet i Ängelholm oberoende av bransch och en av våra viktiga uppgifter är att marknadsföra och utveckla Ängelholm till nytta för boende, besökare, inflyttare och företagare.

Marknadsföringen sker på olika sätt i samverkan med företag, Ängelholms kommun och i det regionala samarbetet Familjen Helsingborg. Tack vare vår breda plattform kan vi därför erbjuda er flera attraktiva marknadsföringsmöjligheter i en rad olika kanaler (som webb, storbildsskärm, tryckt material och evenemang). Marknadsföring som garanterat ger er synlighet året runt.

Vill du veta mer om vilka möjligheter vi erbjuder? Kontakta vår vd Andreas Jarud för mer information.

Styrelse

Styrelsen består av fem företagsrepresentanter och fyra kommunrepresentanter:

Företagsrepresentanter:
Ordförande: Monika Christensson, IXX IT-Partner
Jerry Zander, Backahill Fastigheter
Waike Raag Killberg, Respartner
Eva H Larsson, SEB
Helena C Larsson, Lyft & Byggmaskiner

Kommunrepresentanter:
Vice ordförande: Robin Holmberg (M)
Lars Nyander (S)
Liss Böcker (C)
Kristina Magnusson, Kommundirektör

Adjungerad:
Andreas Jarud, Vd Ängelholms Näringsliv

Personal

Andreas Jarud, Vd
Anette Bengtsson, Näringslivsassistent
Lisbeth Holmåker, Besöksnäringsansvarig
Anna Berglund, Näringslivsutvecklare
Helena Ring, Centrumutvecklare
Marion Nilsson, Turistinformatör
Amelie Hagström, Turistinformatör
Pierre de la Cour, Marknadskommunikatör